Home วิธีออกกำลังกาย เหตุผลที่ผู้หญิงไม่เล่นกีฬา

เหตุผลที่ผู้หญิงไม่เล่นกีฬา

by sportvariety
ผู้หญิงไม่เล่นกีฬา

กีฬาไม่ใช่สำหรับทุกคน

มีหลายสาเหตุที่ผู้หญิงไม่เล่นกีฬา ในสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย แต่ด้วยความสำคัญทางวัฒนธรรมของกายภาพ มีสาเหตุใหญ่ประการหนึ่งที่ว่าทำไมผู้หญิงมักไม่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา นั่นคือความกลัวที่จะถูกตัดสินจากผู้อื่น วันนี้ กีฬาวาไรตี้ จะพามาดู

อีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้หญิงไม่เล่นกีฬาคือ สรีระของพวกเธอนั้นไม่รองรับการเล่นกีฬาบางประเภท แต่ไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะไม่มีนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงเลย นักกีฬาที่เป็นผู้หญิงนั้นก็มี แต่รูปร่างของพวกเธอนั้นทำให้พวกเธอเสียเปรียบนักกีฬาที่เป็นผู้ชายอย่างมาก

ในที่นี้เราขอยกตัวอย่างสิ่งที่ผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชาย หลัก ๆ คือด้านโครงสร้างภายในและภายนอกร่างกาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าสรีระของผู้หญิงนั้นไม่สามารถสูงใหญ่ได้ทัดเทียมกับผู้ชาย และที่สำคัญคือนักกีฬาที่เป็นเพศหญิงยังต้องพบเจอกับปัญหาในเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายที่เสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าเพศชายเมื่อพวกเธอมีอายุมากขึ้น ดังนั้นผู้หญิงจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของอวัยวะภายในมากกว่าผู้ชายเมื่อพวกเธอเล่นกีฬา ยกตัวอย่างเช่น มดลูกของผู้หญิง นักกีฬาผู้หญิงบางคนอาจเจอปัญหามดลูกต่ำที่มีสาเหตุจากการออกแรงหนักมากเกินไป รวมถึงสรีระโครงสร้างของผู้หญิงนั้นอาจทำให้เกิดการแตกหักของกระดูกได้ง่ายกว่า เนื่องจากร่างกายของเพศหญิงนั้น เมื่อมีอายุมากขึ้น มวลกระดูกรวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างแคลเซียมจะหายไปไม่เหมือนกับเพศชายที่สลายไปช้ากว่า นอกจากนั้น การมีประจำเดือนก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของการเป็นผู้หญิงเช่นกัน นักกีฬาหญิงบางคนหากมีประจำเดือนแล้วอาการอาจรุนแรงถึงขั้นปวดหัวและเป็นไข้ในช่วงของการเป็นประจำเดือน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้หญิงสามารถเสียธาตุเหล็กจากการเป็นประจำเดือนได้ ซึ่งนั่นส่งผลให้ร่างกายของผู้หญิงนั้นอ่อนเพลียง่าย ซึ่งส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

เหตุผลที่ผู้หญิงไม่เล่นกีฬา

ผู้หญิงที่ก้าวออกจากกรอบของบทบาทที่สังคมได้กำหนดให้เพศหญิง มักพบว่าตนเองถูกตัดสินจากความสนใจและทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางกีฬา การมีส่วนร่วมทางกีฬาได้กลายเป็นทั้งภาพสะท้อนส่วนบุคคลว่าผู้คนมองตัวเองอย่างไรและเป็นการบอกว่าพวกเขาต้องการให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไร ซึ่งตอกย้ำบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่จำกัดความเป็นนักกีฬาหญิงและการแสดงออกถึงอัตลักษณ์

ผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในกีฬา ยกตัวอย่างเช่นในโอลิมปิกที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขันเป็นทีม ในหลายประเทศ ผู้หญิงยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นกีฬาอาชีพในระดับสูง

ผู้หญิงควรได้รับการเคารพและเห็นคุณค่าสำหรับความสำเร็จของพวกเขา และการประสบความสำเร็จของนักกีฬาหญิงถือว่ามีความสำคัญต่อสังคมเพราะจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของสิทธิและความเท่าเทียมกันของสตรี

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงไม่เล่นกีฬาเนื่องจากเหตุผลทางวัฒนธรรมและสังคม อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป และมีบางคนที่สามารถเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้ เหตุผลทางวัฒนธรรมหรือสังคมบางประการที่ผู้หญิงไม่เล่นกีฬาเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตทางสังคมหรือในบางวัฒนธรรมได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้หญิงเล่นกีฬา พวกเธอจึงไม่สามารถทำตามที่ต้องการได้

สนับสนุนโดย : LOTTOSOD888

You may also like

Leave a Comment